Psicología Barcelona / Joan Vallbona (629 98 30 86)

Coaching Personal

Orientació i recolzament en els procesos de creixemnt personal i enqualsevol situació de canvi.

Pla de recolzament a EMPRENEDORS. L’Emprenedor és una persona que en la majoria dels casos s’afronta en solitari a multitut de reptes en el seu proces de creixement empresarial. El Coach de TBE li pot oferir el recolzament psicològic necessari i/o imprescindible per conduir adeuquadament els procesos de decisió, l’adequada gestió de les relacions socials de l’àmbit professional, la gestió del canvi i la millora.

HEMEROTECA