Psicología Barcelona / Joan Vallbona (629 98 30 86)

Intervenció en contextos organitzatius

Contextes empresarials: clubs esportius, escoles, associacions i grups humans en general. ( Problem-Solving)

Al marge de quin sigui el seu objectiu , les organitzacons son grups humans, tant és així que el creixment, l’adequada i exitosa consecusió dels seus objectius està molt lligada a la lògica saludable que tingui aquests grup humà de relacionar-se i interactuar.

L’Assessor empresarial, problem-solving estratègic, utilitza la seva habilitat estratègica per promoure canvis en les organitzacions orientades al benestar de les persones i al màxim éxit productiu.

HEMEROTECA