Psicología Barcelona / Joan Vallbona (629 98 30 86)

Psicoteràpia Breu Estratègica

La Psicoteràpia Breu Estratègica (TBE) és una mode d’atenció psicológica que produeix resutlats de benestar ràpids i duradors. A difereència d’altres teràpies,la Teràpia Breu no dedica sessions a cercar el “per què”, l’origen o la causa del malestar sino que es centra en “com funciona actualment el problema” i, amb petites modificacions, canvia estratègicament aquesta lògica que fa mal per produir nous estats més favorables en poques sessions.

Fonaments teòrics de la TBE

La teràpia estratègica es basa en tres orientacions principals: la prespectiva sistèmica, el construcctivisme i el treball clínic de Milton Erickson.

Adoptar una prespectiva sistèmica significa desplaçar completament l’atenció de per què succeix un fenòmen, per què existeix un síntoma, a com aquest síntoma es manté en el present. Gregory Bateson deia que qualsevol tipus de símtoma es manté en l’àmbit de les relacons familiars en el present i , per tant, si el que es preten és l’esmena del símtoma tenim que treballar sobre la modificació de les interaccions del present.

 

El pressupost de base del Constructivisme és que no existeix una realitat sino tantes realitats que varíen segons el punt de vista que escollim per a observar-les. Els fonaments cinentífics del constructivisme els podem trobar en el principi d’indeterminació de Heisenberg, segons el qual no és possible una observació neutral, doncs a partir del moment en que observem alguna cosa estem influint la observació i el funcionament dels seus elements.

 

Milton Erickson es considerat el pare de la intervenció estratègica amb el seu concepte unitari de la persona, S’han d’utilitzar les limitacions del pacinet i la seva resistència al canvi no com un obstacle.

HEMEROTECA