Psicología Barcelona / Joan Vallbona (629 98 30 86)

Tractaments Teràpia Breu Estratègica

Adults i joves

La Teràpia Breu Estratègica és un model completament diferent i relativament nou en l’àmbit de la psicologia.

La primera tasca del terapeuta és entendre juntament amb el client, “com funciona el seu problema en el moment present”. Al final de la primera sessió s’estableix conjuntament un “objectiu” i el terapeuta exposa les primeres pautes que tenen com a missió, en poc temps, propiciar una experiènia de millora.

Des del punt de vista estratègic, la majoria dels problemes es contrueixen i mantenen en base a les “Solucions Intentades” reitarades per part del client i que no funcionen.

Així doncs, a les següents sessions, la tasca de reestructurar la interpretació del que succeix i descobrir juntament amb el pacient noves prespectives de adaptació més flexibles i eficaces, serà un objectiu prioritari.

Al final de cada sessió el terapeuta proposa tasques senzilles que al llarg de la setmana el client treballa pel seu compte afavorint  així la sensació de control i força per part del pacient sobre el seu problema i una solució més ràpida.

Abans de la 4a o 5a sessió, sino abans, el client expressa una millora i en la gran majoria dels casos abans de la 10a, el tema està resolt.

Nens i adolescentstractaments

Quan la demanda té a veure amb nens o adolescents, el treball en consulta es du a terme a través del pares sense la necessitat que el nen/a adolescent tingui que venir a la consulta. Quan un nen/a va al psicòleg el missatge que enten, vulguem o no, és que té un problema, quan no, que està malalt.

Al llarg de l’entrevista els pares rebran les pautes a seguir i/o les formes d’ intervenir així com l’atenció del seus dubtes en tot moment., d’aquesta manera son ells qui prenen l’autoritat sobre la recuperació o millora del seu fill/a. Quan els pares saben perfectament que han de fer, el nen/a no oposa tanta resistència a la millora i els pares tenen més força sobre la situació la qual cosa els dóna més seguretat i control del que succeix.

HEMEROTECA